Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

NOSTIRA

Στρατηγική

Η Νostira έχει ως αφετηρία την βιώσιμη ανάπτυξη δηλαδή, τη μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, και έχοντας ως γνώμονα την ενέργεια ως βασικό παράγοντα για την εξέλιξη της κοινωνίας μας θα θέλαμε να επενδύσουμε στην δημιουργία ενός  βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος, αυξάνοντας τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

H Nostira επιδιώκει να καταλάβει μια υψηλή θέση στον τομέα των ΑΠΕ και πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά την κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργεία και συντήρηση όλων των τεχνολογιών σταθμών ΑΠΕ πρωτίστως στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και διεθνώς.

Βασικοί στόχοι της εταιρείας είναι:

  • Ενδυνάμωση της παρουσίασης στον Ελλαδικό χώρο.
  • Σημαντική αύξηση των αναβαλλόμενων έργων.
  • Δραστηριοποίηση σε όλο το εύρος των ΑΠΕ.

NOSTIRA 
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 3-5, 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2108085813

Copyright © 2018 NOSTIRA. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.